Parteneriat corporativ

Fundaţia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” este unul dintre principalii furnizori de servicii de îngrijire paliativă şi hospice la domiciliu pentru pacienţii cu cancer. Din momentul fondării sale şi până acum, Fundaţia, prin intermediul serviciului HOSPICE „Angelus”, a acordat îngrijiri paliative la aproximativ 1200 pacienţi cu cancer în stadiu terminal. Lunar de serviciile noastre beneficiază în jur de 150 pacienţi, dintre care aproximativ 30 sunt copii cu cancer de diverse forme în stadiu avansat şi progresiv.

Atunci când o organizaţie sau companie comercială decide să ne susţină printr-un parteneriat corporatist, noi avem posibilitatea să îmbunătăţim calitatea serviciilor, să extindem numărul de beneficiari, să ne lărgim aria de deservire, să ajutăm mai multe persoane.

Aceste parteneriate se bazează pe principiile de responsabilitate socială corporativă (CSR), un concept nou pentru Republica Moldova. Deşi, responsabilitatea socială corporativă se egalează deseori cu etica profesională, totuşi organizaţiile social responsabile nu se limitează doar la beneficiile pe termen mediu al organizaţiei, ci pe interesele şi necesităţile societăţii în care activează.

Care sunt avantajele comerciale pentru un parteneriat social cu noi?
Proiectele şi programele implementate de către Fundaţia „Angelus Moldova” pot oferi un şir de beneficii pentru a corespunde necesităţilor unei companii. Astfel, noi putem oferi o imagine pozitivă a organizaţiei în faţa societăţii; o cauză nobilă ce poate fi simpatizată de către angajaţii şi clienţii Dumneavoastră; activităţi de team-building prin organizarea evenimentelor de fundraising; dezvoltare pozitivă morală şi profesională pentru personalul dumneavoastră.

Cum poate fi realizat un parteneriat social cu noi?

Produsele sau serviciile pe care le reprezentaţi ar putea fi promovate prin metoda de marketing de caritate, astfel produsul Dumneavoastră va obţine o creştere a cererii în timp ce veţi colecta fonduri pentru susţinerea noastră.

Puteţi să sponsorizaţi HOSPICE „Angelus” în cadrul  diverselor evenimente de caritate şi fundraising pe care le organizăm. Organizaţia pe care o reprezentaţi va obţine astfel o imagine mai bună şi va avea de cîştigat în sens de PR corporativ, iar angajații organizaţiei se vor simţi utili şi vor cunoaşte că ajută unei cauze ce merită să fie susţinută.

Angajaţii Dumneavoastră pot face fundraising pentru noi prin acceptarea să participe la diverse evenimente de fundraising, sau să-și direcţioneze o parte din salariu către HOSPICE „Angelus” (spre exemplu, un anumit procent din salariu, sau o zi de muncă).

Aţi putea să ne donaţi bunuri sau servicii. Cadourile primite în dependenţă necesităţi, pot fi distribuite direct către pacienţii noştri dacă este cazul (produse alimentare, medicamente, îmbrăcăminte) sau pot fi comercializate iar banii colectaţi vor fi utilizaţi pentru continuitatea serviciilor. Serviciile pe care le puteţi oferi în baza pro bono (consultanţă, PR, audit, resurse umane, juridice, etc.), ne pot permite să economisim resursele pe care le avem şi banii respectivi să poată fi utilizaţi pentru pacienţii noştri.

Aţi putea oferi sponsorizare pentru activităţile noastre. Acestea pot fi sponsorizarea unor proiecte anumite ale Fundaţiei (cum ar fi distribuirea la domiciliul pacienţilor a produselor alimentare, procurarea materialelor de pansament pentru 1 an, instruirea medicilor de familie în domeniul îngrijirilor paliative, etc.), evenimente (serate de fundraising, Balul „Angelus”, „Festivalul căpşunii şi  mierii de albine”, etc.), publicaţii (rapoarte, ghiduri pentru pacienţi şi rude, ghiduri pentru medici, etc.) sau chiar sponsorizarea unor persoane anumite din cadrul Fundaţiei (activitatea unui medic, a unei asistente medicale sau a voluntarilor, a unui contabil, etc.).

Pentru mai multe detalii despre cum ne puteţi ajuta şi în acelaşi timp să vă creaţi o imagine de companie social responsabilă, vă rugăm să apelaţi la Departamentul Fundraising la (+373) 22 244850 sau info@hospice.md.

Parteneri HOSPICE